Personlighedstests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBTI - Myers Briggs Typeindikator & JTI. Jungs TypeIndikator:

 

Er udviklingsværktøjer, der bygger på Jungs typologi og beskriver en række grundlæggende forskelle i menneskers måde at fungere på.

Mennesker er grundlæggende forskellige. Disse forskelle er vigtige at forstå, når mennesker skal arbejde sammen, og deres ressourcer

udnyttes bedst muligt. MBTI fokuserer på, hvordan menneskers forskelligheder kan opleves ikke som en hindring, men som et aktiv,

der individuelt og i grupper kan anvendes konstruktivt.

 

MBTI & JTI handler først og fremmest om menneskers værdifulde forskelligheder.

Forskelligheder, der afhænger af:

 

•hvorhen den enkelte foretrækker at rette sin opmærksomhed

•hvorledes den enkelte foretrækker at modtage indtryk

•hvordan den enkelte foretrækker at træffe afgørelser

•hvilken livsstil han eller hun har antaget

 

Anvendelse:

Med udgangspunkt i JTI kan man opnå større indsigt i egne præferencer og stærke/svage sider i relation til eksempelvis planlægning,

opgaveløsning og kommunikation. Endvidere er JTI et godt redskab til at lære at forstå og acceptere, hvorfor andre mennesker handler

som de gør.

 

Mennesker, hvis præferencer er anderledes end dine, har en tilbøjelighed til at være din modsætning på mange måder. De er sandsynligvis

svage, hvor du er stærk, og stærke, hvor du er svag. Enhver type har sit eget sæt af iboende stærke sider.

 

Typekoden er et resultat af de trufne valg og peger på grundlæggende, præferencer, der har langtrækkende virkning,. Der er ingen

rigtige eller forkerte præferencer. De beskriver simpelthen forskelliges slags mennesker, der interesserer sig for forskellige ting,

tiltrækkes af forskellige områder, og som ofte finder det vanskeligt at forstå hinanden. Hver præference har en modstående præference.

Vi bruger alle begge præferencer fra tid til anden, men ikke samtidig og som regel heller ikke med samme sikkerhed og samme fortrolighed.

 

 

Målgruppe:

MBTI oog JTI er et udviklingsværktøj, der har en lang række anvendelsesområder, ikke alene i relation til personlig udvikling og ledertræning,

men også til områder som teambuilding, konfliktløsning. kortlægning af gruppeprocesser osv.

 

 

MBTI og JTI`ens spørgsmål er konstrueret udfra "forced-choice" princippet, dvs. et tvangs-valg, hvilket betyder at man har enten den ene eller

den anden præference. Total set opstår der 16 forskellige profil-typer, der hver især er unikke og rummer såvel stærke sider som udviklingspotentiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 All Rights Reserved

Progress of life

Nordre Strandvej 57 A

3000 Helsingør

CVR-nr.: 14969403

Tlf. 40621633

l.munkager@progress-of-life.dk